fakta, Karlström & Dahlstrand AB

E-learning – Grundläggande Säkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

På uppdrag av Skärgårdsredarna har vi tagit fram en E-Learning utbildning för alla som ska mönstra på ett passagerarfartyg. Utbildningen har genomförts av över 1000 personer.

Testa gärna dina kunskaper inom sjömanskap. 

Fakta har arbetat med allt från innehåll, foto, film till uppbyggnad samt drift av plattform.

Uppdragsgivare: Skärgårdsredarna

Den här sidan använders sig av cookies. Mer info. Det är ok!